Our Services

Finansal Yapının Değerlendirilmesi

Firma-Grubun, finansal yapısı, iş modeli de dikkate alınarak yapılan risk analizi ile potansiyel riskler swot analizi ile belirlenir. Analiz ile riske maruz kalabilecek varlıkların kısa -orta ve uzun vadede şirket ve sektör gerçeklerine de uygun şekilde hesaplanabilir ve risk-getiri prensibi kapsamında taşınabilir ve yönetilebilir bir riske dönüştürülmesi planlanır.

Finansal Yönetim Planlaması

Firma/Grubun nakit akışının planlanması, yönetilmesi ile finansal stratejinin belirlenmesi ve uygulanması için yol haritasının belirlenmesi planlanır. Bu kapsamda Firma/Grubun uzun vadeli olarak finansal sağlığının güçlendirilmesi, planlanan büyümenin sağlıklı uzun vadeli ve uygun maliyetle yapılması için doğru yapının kurulması ve uygulanması planlanmaktadır. Bununla birlikte finansal yönetim planlamasını yöneten Finans Yöneticisine sahada destek sağlanması ve KPI setlerinin belirlenmesi planlanmaktadır.

Proje Finans

Firma/Grupların yapmayı planladığı yatırımların ve yatırımlardan kaynaklı ilave işletme sermayelerinin planlanması ve nakit akışa uygun olarak kredi yapısının oluşturulması planlanmaktadır.

Yeniden Yapılandırma ve Sorunlu Kredi Portföyünün Yönetilmesi

Firma/Grupların yaşadığı likidite problemleri ve nakit akış zorluklarının yönetilmesi, firmanın faaliyeti ve işletme sermayesine uygun nakit akış planlamasının yapılması ve Finansal Kuruluşlar ile konunun müzakere edilmesi faaliyetleri planlanmaktadır.

Aile Anayasasının Planlanması

Firma faaliyetlerinin sürdürülmesinde ve yönetiminde aile ilişkilerinin daha kurumsal bir yapıya oturtulması, görev, yetki ve sorumlulukların netleştirilerek firmanın ekonomik hayattaki varlığının sonraki nesillere sağlıklı devri için planlanmalar yapılmaktadır.

İşletmenin Yeni Ortakları ve Yöneticilerine(2. ve 3. Nesil) Mentorluk

Firma ortaklarının hali hazırda firmalar içinde görev alan 2. ve 3. nesil yeni Lider Adaylarının firmalar içerisinde yetiştirilmelerinin sağlanması, firmaya bir değer olarak kazandırılması ve gelişimlerinin sağlanması amaçlanmakta ve planlanmaktadır.